Varför lektör?

Varför lektör?
De flesta manus behöver granskas av någon utomstående innan författaren skickar det till förlag eller satsar på egenutgivning. Vänner som provläser kan kanske påpeka varför de tycker att vissa avsnitt är bra eller dåliga. Däremot brukar det vara svårt för vanliga läsare att se vad som orsakar svagheter. Som lektör föreslår jag  passande teknik för att lösa problem, men du får också tips på hur du kan vässa scener som redan är bra. De flesta manus har potential som inte tas tillvara. Ibland behöver vi till exempel bädda lite till inför något som ska hända, höja spänningen genom undertext, vänta med att avslöja något, skapa en oväntad vändning, skruva upp stämning eller lägga perspektivet en aning närmare.

Ett professionellt lektörsutlåtande ger en djupgående analys av allt från helheten i manusets struktur till rent skrivtekniska detaljer. Dramaturgi, karaktärsskildring, gestaltning och perspektiv är några av alla delar som brukar ingå. Att få sin text lektörsläst kan upplevas som att gå en individanpassad författarskola i komprimerad form. Du får konkreta förslag som leder till utveckling.

De flesta lektörer är tillgängliga för uppföljning och frågor, t ex när det gäller att formulera följebrev till förlag.

Vem jag är som lektör får du veta mer om här.

Lilla skrivarhjälpen

Stora lektörspaketet